Cần phải nạp bao nhiêu Protein: Các cách tính, hiểu nhầm & lời khuyên | Protein Intake | SHINPHAMM


Bao nhiêu protein là đủ và làm sao tính được lượng protein cần thiết để nạp vào? Là câu hỏi mà có rất nhiều người thắc mắc, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *