#49) Hãy nói thêm về vitamin tổng hợp (Multivitamin). Uống vitamins lúc nào và như thế nào.


Đã có rất nhiều người hỏi tôi nên uống loại vitamin nào tốt cho sức khỏe. Các loại vitamin khác nhau là gì và làm thế nào để uống chúng? Họ có nên uống …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *